baklava ขนมหวาม

Baklava

เรื่องราวของ ขนมหวาน Baklava อาณาจักรอ็อตโตมันอันยิ่งใหญ่ ที่เคยรุ่งเรืองกว่าหลายศตวรรษ ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากมายให้แก่โลกปัจจุบัน ไม่เพียงสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในประเทศตุรกีปัจจุบันเท่านั้น ยังมีอาหารและขนมหวาน อย่างเช่น “Baklava” ซึ่งว่ากันว่า มีต้นตอมาจากช …