buy kebab thai

โดเนอร์ เคบับ อาหารแดนตุรกีที่คุ้นเคย

โดเนอร์ เคบับ นั้นเป็นหนึ่งในอาหารตุรกีที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของชาวกรีก คือเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นๆและนำไปเสียบกับไม้หรือเหล็กเพื่อนำไปย่าง เนื้อที่นำมาโปะทับกันเนก้อนใหญ่เสียกับแกนเหล็กแล้วนำไปย่างในเครื่องย่าง ที่หมุนได้ เนื้อส่วนที่ย่างสุกแล้วจะถูกนำมาเฉือนนำไปรับประทานกับขนมปัง นักท่องเที่ยวไทย …