บุหลันดั้นเมฆ

ขนมไทยโบราณ ลักษณะของขนมจะคล้ายขนมน้ำดอกไม้ เป็นขนมชาววังคิดประดิษฐ์ขึ้นให้มีสีสันอุปมาอุปไมยเลียนแบบเพลงไทย ‘บุหลันลอยเลื่อน’ ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ส่วนผสม -เมฆ แป้งข้าวจ้าว 1/2 ถ้วย แป้งมัน 1 ชต. แป้งท้าว 1 ชต. น้ำตาลทราย 3 ชต. น้ำลอยดอกไม้ 1 ถ้วย น้ำดอกอัญชัญ 1/2 ถ้วย น้ำสะอาด 1/4 …