ขนมหันตรา

ขนมหันตราเป็นขนมมงคลของไทยที่มีมาแต่โบราณ ใช้สำหรับงานมงคล เช่นเดียวกับขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน และขนมชั้น เป็นต้น โดยชื่อขนมเหมือนกับชื่อของตำบลหันตรา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนผสม ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 1 ถ้วย หัวกะทิ 1 ถ้วย น้ำตาลทราย 2 1/2 ถ้วย เกล …